กองทุนใหม่กลางเดือนกันยายน 54

กองทุนใหม่กลางเดือนกันยายน 2554 นี้มีหลากหลาย ส่วนใหญ่บริษัทจัดการหลายๆ แห่งก็เปิดขายกันในงาน ตลาดนัดกองทุนรวม ที่เปิดกันแล้วในตอนนี้ โดยที่ผู้ลงทุนและผู้สนใจลงทุนสอบถามรายละเอียดได้ที่ในงาน เริ่มแรกด้วย กองทุนกรุงศรีไทยโน้ท 6M9 (KFTN6M9) โดย บลจ.กรุงศรีเปิดขายกองทุนเปิดกรุงศรีไทยโน้ท 6M9 ประเภทของกองทุนเป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้อายุประมาณ 6 เดือน มีจุดประสงค์การลงทุนเพื่อส่งเสริมการลงทุนในตลาดเงิน และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม กองทุนนี้ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก ทั้งของภาครัฐบาล ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ไม่มีการจ่ายเงินปันผล เริ่มต้นขาย 13 กันยายน 2554 ถึง 19 กันยายน 2554 นี้

ถัดมาเป็น กองทุนเปิด I-GOLD 7S2 โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) (MFC) ขอเชิญผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้สนใจลงทุนในกองทุนรวม รับคำปรึกษาในการวางแผนการลงทุนจากทีมที่ปรึกษาการลงทุนของบลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) และพบกับทาร์เก็ตฟันด์กองทุนใหม่ที่ลงทุนในหน่วยลงทุนทองคำ กองทุนเปิด I-GOLD 7S2 เริ่มต้นขาย 15 กันยายน 2554 ถึง 18 กันยายน 2554 นี้

สุดท้ายเป็น กองทุนเปิดฟินันซ่าตราสารหนี้ 3 เดือน 9 โดยนายธีรพันธุ์ จิตตาลาน กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จำกัด เผยอาทิตย์นี้จะมีงาน mutual fund fair ที่ Paradise Park จึงส่งกองทุนตราสารหนี้ออกต่อเนื่อง พร้อมจัดโปรโมชั่นสำหรับงานนี้โดยเฉพาะ “กองทุนเปิดฟินันซ่าตราสารหนี้ 3 เดือน 9 (FAM FIX 3M9) เริ่มต้นขาย 14 กันยายน 2554 ถึง 20 กันยายน 2554 น

ติดตามรายละเอียดกองทุนใหม่ได้ที่นี่

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ