กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 2

เอ็มเอฟซีปลื้มยอดจองซื้อทาร์เก็ตฟันด์กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 2 (SPOT33S2) ล้น เตรียมเปิดขายกองทุนเปิดใหม่เป็นกองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 3 รองรับความต้องการของผู้สนใจวันที่ 25-26 ธันวาคมนี้เท่านั้น โดยนางสาวประภา ปูรณโชติ กรรมการผู้จัดการ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า

จากความสำเร็จในผลงานโดดเด่นของกองทุน Target Fund ของเอ็มเอฟซีที่สามารถมอบผลตอบแทนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างต่อเนื่องถึง 10 กองทุนด้วยกันในปีนี้ และโอกาสเหมาะสมกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ไทยที่ขยายตัวจากกำไรที่สูง ตลอดจนเศรษฐกิจไทยที่ยังคงขยายตัวได้ดีในปีหน้า จึงมีผู้สนใจลงทุนในทาร์เก็ตฟันด์ของเอ็มเอฟซีอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สปอท 33 ซีรี่ส์ 2 (SPOT33S2) ที่เปิดขายระหว่างวันที่ 11-25 ธันวาคมนี้ ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามเกินความคาดหมาย

เพื่อรองรับความต้องการลงทุนในทาร์เก็ตฟันด์ที่มีนโยบายเน้นการลงทุนหลักทรัพย์ในประเทศ เอ็มเอฟซีจึงเปิดขายกองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 3 (SPOT33S3) ต่อทันที โดยมีนโยบายเหมือนกองทุนเปิด SPOT33S2 คือมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ในประเทศ เหมาะสำหรับผู้ที่สามารถรับความเสี่ยงได้ในระดับสูง และตั้งเป้าหมายผลตอบแทนร้อยละ 3 สองครั้งรวมเป็นร้อยละ 6 ภายใน 5 เดือน กองทุนใหม่เอ็มเอฟซี

โดยภายใน 5 เดือนแรกหากกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุน 10.35 บาทขึ้นไป กองทุนเปิด SPOT33S3 จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในอัตราร้อยละ 3 ของมูลค่าที่ตราไว้ (10 บาท) เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับคืนผลตอบแทนครั้งที่ 1 ในอัตราร้อยละ 3 ก่อน และบริษัทจัดการจะทำการบริหารเงินลงทุนเดิมเพื่อให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเพิ่มขึ้นต่อจนเข้าเงื่อนไขการเลิกกองทุนตามเป้าหมายเพื่อรับผลตอบแทนอีกร้อยละ 3 ต่อไป

กลยุทธ์ของกองทุนเปิด SPOT33S3 จะลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดีในตลาดหลักทรัพย์ไทย โดยมีการบริหารกองทุนแบบ Active ซึ่งผู้จัดการกองทุนสามารถปรับพอร์ตการลงทุนตามสภาวการณ์ตลาดได้ทันท่วงทีทั้งตราสารทุนและตราสารหนี้ และสามารถลงทุนในตราสารอนุพันธ์ โดยลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใน SET50 Index Futures โดยเอ็มเอฟซีคาดว่ามีปัจจัยสนับสนุนที่ดีต่อโอกาสการลงทุนของกองทุนเปิด SPOT33S3 ให้ได้ผลตอบแทนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้แก่ เศรษฐกิจโลกซึ่งคาดว่าจะค่อยๆ ปรับตัวดีขึ้นในปีหน้า

ประกอบกับนโยบายผ่อนคลายทางการเงินของธนาคารกลางประเทศต่างๆ ส่งผลให้คาดว่าจะมีการเคลื่อนย้ายเงินลงทุนมายังสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้นในระยะ 3-6 เดือนข้างหน้า นอกจากนี้ เศรษฐกิจไทยที่ยังคงขยายตัวจากการบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนภาครัฐ โดยคาดว่าเศรษฐกิจจะยังขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 4.5-5.0% ในปีหน้า และผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์คาดว่าจะสามารถเติบโตได้ 18% ในปีนี้ และ 17% .ในปีหน้า นอกจากนี้ ตลาดหุ้นไทยมีความน่าสนใจลงทุนจากการขยายตัวของกำไรที่สูงเมื่อเทียบกับตลาดอื่นในภูมิภาค

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ