กองทุนเปิดไอเอ็นจีไทยบาลานซ์ฟันด์

บลจ.ไอเอ็นจี เดินหน้าต่อยอดความสุขให้ลูกค้า “กองทุนเปิดไอเอ็นจีไทยบาลานซ์ฟันด์” จัดโปรโมชั่น “ยิ้มเพิ่มมากขึ้นกับ Cash Back 150 บาทต่อทุกยอดลงทุน 1 แสนบาท” เมื่อลงทุนระหว่างวันที่ 1 ก.ย.ถึง 14 ต.ค.นี้ เชื่อนักลงทุนสนใจ จากนโยบายลงทุนที่มีความยืดหยุ่น มีการปรับสัดส่วนระหว่างหุ้นกับตราสารหนี้ตามจังหวะที่เหมาะสม ช่วยสร้างผลตอบแทนให้กับการลงทุน สะท้อนผลตอบแทนที่ดีต่อเนื่องตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ด้วยผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลังต่อปีที่ 30.86% ปันผลสม่ำเสมอ และกองทุนได้รับมอร์นิ่งสตาร์ 4 ดาว

นายต่อ อินทวิวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจกองทุนและที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้จัดโปรโมชั่น “ยิ้มเพิ่มมากขึ้นกับ Cash Back” สำหรับผู้ลงทุนใน กองทุนเปิดไอเอ็นจีไทยบาลานซ์ฟันด์ โดยทุกๆ ยอดการลงทุน 1 แสนบาท จะได้รับ Cash Back 150 บาท เมื่อลงทุนในกองทุนดังกล่าวระหว่างวันที่ 1 กันยายนถึง 14 ตุลาคม 2554 โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องถือครองหน่วยลงทุนจนถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 ซึ่งเชื่อว่าจะได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ กองทุนเปิดไอเอ็นจีไทยบาลานซ์ฟันด์ เป็นกองทุนผสมที่ลงทุนทั้งในหุ้นและตราสารหนี้ในประเทศ โดยกำหนดให้มีการลงทุนในหุ้นในช่วงระหว่างไม่เกิน 65% แต่ไม่น้อยกว่า 35% ส่วนที่เหลือจะนำไปลงทุนในตราสารหนี้ โดยผู้จัดการกองทุนจะพยายามปรับสัดส่วนการลงทุนในหุ้นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อทำให้กองทุนมีผลการดำเนินที่ดีที่เกิดจากการปรับพอร์ตการลงทุนอย่างสมดุล (Portfolio Rebalancing)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายธุรกิจกองทุนและที่ปรึกษาการลงทุน บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) กล่าวว่า ที่ผ่านมา กองทุนดังกล่าวสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ลงทุน และยังเป็นกองทุนที่มีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ โดยหากพิจารณาผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (18 กรกฎาคม 2540) จนถึง 29 กรกฎาคม 2554 กองทุนมีผลตอบแทนรวม 319.30% สูงกว่าดัชนีเปรียบเทียบที่ 115.70% โดยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลังต่อปีอยู่ที่ 30.86% และในปี 2553 กองทุนมีผลตอบแทนรวม 27.49% ขณะที่ดัชนีเปรียบเทียบอยู่ที่ 21.03% แต่หากพิจารณาผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี จะพบว่า ผลตอบแทนกองทุนอยู่ที่ 19.10% สูงกว่าดัชนีเปรียบเทียบซึ่งอยู่ที่ 16.01%

กองทุนเปิดไอเอ็นจีไทยบาลานซ์ฟันด์ ยังเป็นกองทุนที่มีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ หากนับรวมเงินปันผลทั้งหมดที่จ่ายมารวม 19 ครั้ง จำนวนรวม 15.6070 บาทต่อหน่วย แต่หากพิจารณาเฉพาะปี 2554 เราสามารถจ่ายเงินปันรวม 1.4220 บาทต่อหน่วย อีกทั้งกองทุนยังได้ MorningStar Rating (Overall) 4-ดาว (ข้อมูล ณ 31 กรกฎาคม 2554) (www.morningstarthailand.com) เราเชื่อว่า กองทุนเปิดไอเอ็นจีไทยบาลานซ์ ฟันด์ จะยังคงเป็นทางเลือกที่ดี อีกทั้ง เรายังคงมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่องต่อไปในอนาคต

บลจ.ไอเอ็นจีได้จัดแคมเปญ “สบาย กับรูปแบบการลงทุนง่ายๆ แต่สมดุล ที่สร้างโอกาสรับผลตอบแทนให้คุณได้ยิ้ม 30” เพื่อตอกย้ำการสร้างผลตอบแทนที่ดีของกองทุนที่ตลอดเวลา 10 ปีที่ผ่านมา สามารถสร้างผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลังได้ 30.86% ต่อปี และได้จัดโปรโมชั่น “ยิ้มเพิ่มมากขึ้นกับ Cash Back 150 บาท” ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับนักลงทุน นอกเหนือไปจากผลตอบแทนจากเงินปันผลที่จ่ายอย่างสม่ำเสมอ นายต่อกล่าว

สำหรับผู้สนใจลงทุนใน กองทุนเปิดไอเอ็นจีไทยบาลานซ์ฟันด์ ของ บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ingfunds.co.th หรือโทร. 0-2688-7777 กด 2

Read more: http://www.positioningmag.com/prnews/printprnews.aspx?id=92946#ixzz1XW4IVCNF
Under Creative Commons License: Attribution Non-Commercial No Derivatives

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ