กองทุนใหม่ 10 – 17 มิ.ย.56

กองทุนรวม ที่เปิดขายใหม่ในสัปดาห์นี้ มีประมาณ 6 กองทุนด้วยกัน แต่อาจจะมีการเปิดกองทุนรวมมากกว่านี้ ที่หลุดรอดสายตาไปได้ เท่าที่มีการบันทึกไว้ก็จะมีแค่ 6 รายการนี้ ส่วนรายละเอียดอื่นเพิ่มเติม จะนำเสนอให้ในคราวต่อไป สัปดาห์นี้ ตั้งแต่วันที่ 10 – 17 มิถุนายน 2556 นั้น

กองทุนรวม เปิดใหม่ จำแนกได้คือ บลจ.กสิกรไทย นำเสนอกองทุนเปิดใหม่ในสัปดาห์นี้ โดยเหมารวมไปประมาณ 4 กองทุน นอกจากนั้นเป็นของ บลจ.ฟินันซ่า และ บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล ที่นำเสนอกองทุนรวมอย่างละ 1 กองทุน

  • กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล 4 + 4 เปอร์เซ็นต์ ทริกเกอร์ โดย บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล สิ้นสุดการขาย 17 มิถุนายน 2556
  • กองทุนเปิดเค คุ้มครองเงินต้น ตราสารหนี้ไทย 3 เดือน CK โดย บลจ. กสิกรไทย สิ้นสุดการขาย 17 มิถุนายน 2556
  • กองทุนเปิดเค ฟิกซ์ อินคัม โน้ต 3 เดือน D โดย บลจ. กสิกรไทย สิ้นสุดการขาย 17 มิถุนายน 2556
  • กองทุนเปิดเค ฟิกซ์ อินคัม โน้ต 6 เดือน D โดย บลจ. กสิกรไทย สิ้นสุดการขาย 17 มิถุนายน 2556
  • กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี BW โดย บลจ. กสิกรไทย สิ้นสุดการขาย 17 มิถุนายน 2556
  • กองทุนเปิดฟินันซ่าตราสารหนี้พลัส โรล โอเวอร์ 6 เดือน 3 โดย บลจ. ฟินันซ่า สิ้นสุดการขาย 17 มิถุนายน 2556

ดูรายละเอียดที่ กองทุนรวมเปิดใหม่ ได้ที่นี่

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ