กองทุนเปิดใหม่สัปดาห์นี้ ม.ค.56

จากสัปดาห์ที่แล้วมีกองทุนเปิดใหม่กว่า 8 กองทุน และเพิ่มเติมมาเรื่อยๆ จนแทบจะลงให้ไม่ทัน สัปดาห์นี้เพิ่มมาอีก 4 กองทุนโดยเป็นตราสารหนี้ ได้ดอกเบี้ยเงินฝากมากกว่าการฝากออมทรัยพ์ แถมลงทุนระยะสั้น ไม่ต้องห่วงเรื่องภาษี ลงทุนกับกองทุนเปิดใหม่จากหลายๆ บริษัทจัดการชั้นนำในประเทศไทย โดยในสัปดาห์นี้มีกองทุนรวมเกิดใหม่ดังนี้

กองทุนเปิดใหม่ กลางสัปดาห์ เฉพาะของสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมกราคม 2556 นี้มีหลายกองทุน ดังนี้

  • กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย ทริกเกอร์ 10% 8 ของ บลจ. ไอเอ็นจี สิ้นสุดการขาย 22 มกราคม 2556
  • กองทุนเปิดธนชาต T-Smart ของ บลจ. ธนชาต สิ้นสุดการขาย 21 มกราคม 2556
  • กองทุนเปิดธนชาต Fixed Income 6M16 ของ บลจ. ธนชาต สิ้นสุดการขาย 21 มกราคม 2556
  • กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรรัฐคุ้มครองเงินต้น 4 ของ บลจ. ธนชาต สิ้นสุดการขาย 21 มกราคม 2556

ดูรายละเอียดที่ กองทุนเปิดใหม่

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ