กองทุนเปิดใหม่ มิถุนายน 56

สำหรับกองทุนเปิดใหม่สัปดาห์นี้ มีหลายกองทุนด้วยกัน เริ่มกันที่ บลจ.กสิกรไทย มีกองทุนรวมเปิดใหม่ในสัปดาห์เดียวถึง 9 กองทุนด้วยกัน ด้าน บลจ.ธนชาต เปิดได้เพียง 2 กองทุน ส่วน บลจ. กรุงศรี และ บลจ.บัวหลวง เปิดเพียงอย่างละ 1 กองทุนในสัปดาห์นี้เท่านั้น

กองทุนใหม่ในสัปดาห์นี้ ตั้งแต่วันที่ 1- 9 มิถุนายน 2556 เริ่มกันที่

 • กองทุนเปิดธนชาต Fixed Income 6M29 ของ บลจ. ธนชาต สิ้นสุดการขาย 10 มิถุนายน 2556
 • กองทุนเปิดเค คุ้มครองเงินต้น ตราสารหนี้ไทย 3 เดือน CJ ของ บลจ. กสิกรไทย สิ้นสุดการขาย 10 มิถุนายน 2556
 • กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 3 เดือน CQ ของ บลจ. กสิกรไทย สิ้นสุดการขาย 10 มิถุนายน 2556
 • กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 6 เดือน BM ของ บลจ. กสิกรไทย สิ้นสุดการขาย 10 มิถุนายน 2556
 • กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี BV ของ บลจ. กสิกรไทย สิ้นสุดการขาย 10 มิถุนายน 2556
 • กองทุนเปิดเค ไชน่า อิควิตี้ ทริกเกอร์ 1 ของ บลจ. กสิกรไทย สิ้นสุดการขาย 5 มิถุนายน 2556
 • กองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 24/13 ของ บลจ. บัวหลวง สิ้นสุดการขาย 4 มิถุนายน 2556
 • กองทุนเปิดธนชาตชาเลนจ์ 11 ของ บลจ. ธนชาต สิ้นสุดการขาย 4 มิถุนายน 2556
 • กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 3 เดือน CP ของ บลจ. กสิกรไทย สิ้นสุดการขาย 3 มิถุนายน 2556
 • กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 6 เดือน BL ของ บลจ. กสิกรไทย สิ้นสุดการขาย 3 มิถุนายน 2556
 • กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี BU ของ บลจ. กสิกรไทย สิ้นสุดการขาย 3 มิถุนายน 2556
 • กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ 6M60 ของ บลจ. กรุงศรี สิ้นสุดการขาย 3 มิถุนายน 2556
 • กองทุนเปิดเค เอ็ม พลัส ของ บลจ. กสิกรไทย สิ้นสุดการขาย 3 มิถุนายน 2556

ดูรายการ กองทุนเปิดใหม่ ได้ที่นี่ update ล่าสุด

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ