กองทุนใหม่ พ.ย.55

กองทุนใหม่สัปดาห์นี้ มีหลายกองทุน รวมทั้งกองทุน RMF เพื่อการเกษียณอายุอีกด้วย กองทุนเปิดใหม่ มาสองกอง จาก บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ น่าสนใจอย่างยิ่ง ใกล้สินปีอย่างนี้ต้องหากองทุนที่ลดหย่อนภาษีได้ไว้ในมือบ้างแล้ว มีให้เลือกหลายกองทีเดียว ส่วนกองทุนเปิดที่เป็นกองตราสารหนี้ก็เปิดใหม่กันมามาก รวมทั้งกองเก่าๆ ที่เปิด Roll Over ก็เยอะเหมือนกัน เห็นได้จากรายละเอียดนี้

 • กองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 51/12 จาก บลจ. บัวหลวง สิ้นสุดการเสนอขาย 27 พฤศจิกายน 2555
 • กองทุนเปิดฟินันซ่าตราสารหนี้พลัส โรล โอเวอร์ 3 เดือน 4 จาก บลจ. ฟินันซ่า สิ้นสุดการเสนอขาย 27 พฤศจิกายน 2555
 • กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ทริกเกอร์ 8% #5 จาก บลจ. ทิสโก้ สิ้นสุดการเสนอขาย 27 พฤศจิกายน 2555
 • กรุงศรีตราสารหนี้ 6M45 – KFFIX6M45 จาก บลจ. กรุงศรี สิ้นสุดการเสนอขาย 26 พฤศจิกายน 2555
 • กองทุนเปิด แอล เอช เฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ จาก บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ สิ้นสุดการเสนอขาย 26 พฤศจิกายน 2555
 • กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ จาก บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ สิ้นสุดการเสนอขาย 26 พฤศจิกายน 2555
 • กองทุนเปิดเค คุ้มครองเงินต้น ตราสารหนี้ไทย 3 เดือน BK จาก บลจ. กสิกรไทย สิ้นสุดการเสนอขาย 26 พฤศจิกายน 2555
 • กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน AC จาก บลจ. กสิกรไทย สิ้นสุดการเสนอขาย 26 พฤศจิกายน 2555
 • กองทุนเปิดธนชาต Fixed Income 6M10 – TFI6M10 จาก บลจ. ธนชาต สิ้นสุดการเสนอขาย 26 พฤศจิกายน 2555
 • กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรรัฐคุ้มครองเงินต้น 2 (Roll Over) จาก บลจ. ธนชาต สิ้นสุดการเสนอขาย 26 พฤศจิกายน 2555
 • กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 3 เดือน BV จาก บลจ. กสิกรไทย สิ้นสุดการเสนอขาย 22 พฤศจิกายน 2555
 • กองทุนเปิดธนชาตยูเอสชาเลนจ์ จาก บลจ. ธนชาต สิ้นสุดการเสนอขาย 22 พฤศจิกายน 2555

ดูรายละเอียดที่ กองทุนใหม่ IPO

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ