กองทุนเปิดใหม่ล่าสุด

หลังจากผ่านสงกรานต์ไปได้ไม่นาน กองทุนในเดือนเมษายน ซึ่งเป็นหน้าร้อนปีนี้ก็ใกล้มาถึงจุดสิ้นสุดของเดือนกันแล้ว โดยกองทุนเปิดใหม่ล่าสุดในเดือนเมษายน 56 นี้ก็มีหลายกองทุน สัปดาห์นี้มีกว่า 12 กองทุน เพื่อให้นักลงทุนทั้งเก่าและใหม่ได้ตัดสินใจเลือกกันได้อย่างเหมาะสมตามระดับความสนใจ ดังนี้

กองทุนเปิดใหม่ล่าสุด เมษายน 56

 • กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส อิควิตี้ ทริกเกอร์ 8% #1 ของ บลจ. ทิสโก้ หมดเขตการขาย 30 เมษายน 2556
 • กองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 19/13 ของ บลจ. บัวหลวง หมดเขตการขาย 30 เมษายน 2556
 • กรุงศรีอิควิตี้ 5% พลัส 5% ทริกเกอร์ 1 ของ บลจ. กรุงศรี หมดเขตการขาย 30 เมษายน 2556
 • กองทุนเปิดธนชาต Fixed Income 6M26 ของ บลจ. ธนชาต หมดเขตการขาย 29 เมษายน 2556
 • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3M35 ของ บลจ. ไทยพาณิชย์ หมดเขตการขาย 29 เมษายน 2556
 • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M36 ของ บลจ. ไทยพาณิชย์ หมดเขตการขาย 29 เมษายน 2556
 • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y79 ของ บลจ. ไทยพาณิชย์ หมดเขตการขาย 29 เมษายน 2556
 • กองทุนเปิดเค คุ้มครองเงินต้น ตราสารหนี้ไทย 3 เดือน CE ของ บลจ. กสิกรไทย หมดเขตการขาย 29 เมษายน 2556
 • กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 3 เดือน CL ของ บลจ. กสิกรไทย หมดเขตการขาย 29 เมษายน 2556
 • กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ 6 เดือน BI ของ บลจ. กสิกรไทย หมดเขตการขาย 29 เมษายน 2556
 • กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี BQ ของ บลจ. กสิกรไทย หมดเขตการขาย 29 เมษายน 2556
 • กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y7 ของ บลจ. กรุงศรี หมดเขตการขาย 29 เมษายน 2556

ดูกองทุนใหม่ และกองทุนรวมที่เปิดใหม่ ได้จากที่นี่กันเลย

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ