กองทุนเปิดใหม่น่าสนใจช่วงนี้

ช่วงนี้กองทุนเปิดใหม่น่าสนใจ มีกว่า 7 กองทุนในสัปดาห์นี้ หมดเขตการขายไปแล้วกว่า 17 กองทุน เหลือเพียง 7 กองทุนเท่านั้น เริ่มต้นด้วย บลจ.กสิกรไทย และ บลจ.ธนชาต นำเสนอกองทุนเปิดเข้ามาอย่างละ 2 กองทุน ด้าน บลจ.ฟินันซ่า บลจ.บัวหลวง และ บลจ.เอ็มเอฟซี แบ่งกันไปอย่างละ 1 กองทุน

  • กองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 9/13 จาก บลจ. บัวหลวง หมดเขตการขาย 26 กุมภาพันธ์ 2556
  • กองทุนเปิดเค ฟอร์เรน โน้ต 3 เดือน A จาก บลจ. กสิกรไทย หมดเขตการขาย 26 กุมภาพันธ์ 2556
  • กองทุนเปิดเค ฟอร์เรน โน้ต 6 เดือน บี จาก บลจ. กสิกรไทย หมดเขตการขาย 26 กุมภาพันธ์ 2556
  • กองทุนเปิดธนชาต Fixed Income 6M20 จาก บลจ. ธนชาต หมดเขตการขาย 26 กุมภาพันธ์ 2556
  • กองทุนเปิดฟินันซ่าตราสารหนี้พลัส โรล โอเวอร์ 3 เดือน 4 จาก บลจ. ฟินันซ่า หมดเขตการขาย 26 กุมภาพันธ์ 2556
  • กองทุนเปิดธนชาต T-Smart2 จาก บลจ. ธนชาต หมดเขตการขาย 22 กุมภาพันธ์ 2556
  • กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีสปอท 33 ซีรี่ส์ 9 จาก บลจ. เอ็มเอฟซี หมดเขตการขาย 22 กุมภาพันธ์ 2556

ดูรายละเอียดกองทุนรวมเปิดใหม่ได้ที่นี่

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ