กรุงไทยเปิดขายอีทีเอฟ 2 กองทุน

บลจ.กรุงไทย พร้อมเปิดขายกองทุนรวมอีทีเอฟ 2 กองทุนในเดือนมีนาคมนี้ ลงทุนขั้นต่ำเพียง 5,000 บาท โดยนายสมชัย บุญนำศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทพร้อมเปิดจำหน่ายกองทุนรวมอีทีเอฟ 2 กองทุนในเดือนมีนาคมนี้

โดยเริ่มส่งกองทุนเปิด KTAM SET Energy ETF Tracker ภายใต้รหัส “ENY” ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟที่อ้างอิงกับดัชนีหมวดธุรกิจพลังงาน และสาธารณูปโภค โดยมีช่วงการเสนอขายแก่นักลงทุนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 1 – 8 มีนาคม 2556

ตามมาด้วยกองทุนเปิด KTAM SET Food and Beverage ETF Tracker ภายใต้รหัส “EFOOD” ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟที่อ้างอิงกับดัชนีหมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม กองแรกของไทย โดยคาดว่า มีช่วง IPO ปลายเดือนมีนาคม 2556

โดยจุดเด่นของทั้งกองทุน ENY และ EFOOD คือ การที่ผู้ลงทุนมีโอกาสรับผลตอบแทนเคลื่อนไหวตามดัชนีอ้างอิงหลังหักค่าใช้จ่ายของกองทุน โดยให้ความคล่องตัวในการซื้อขายแบบ Real Time ตามราคาในกระดานของตลาดหลักทรัพย์ฯ ลงทุนขั้นต่ำเพียง 5,000 บาท (เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณของ 1,000 บาท) ด้วยราคาต่อหน่วยคิดเป็นเงินเพียงประมาณ 5 บาท และสามารถทราบราคาซื้อขายได้ทันทีโดยไม่ต้องรอราคาปิดสิ้นวันเหมือนกองทุนรวมอื่น ๆ

นอกจากนี้ กองทุนยังมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี และมี บล.เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง โดยกองทุน ENY จะเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 19 มีนาคม และ EFOOD ช่วงต้นเดือนเมษายน 2556 ตามลำดับ

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ