กองทุนระยะสั้นใหม่

มาช่วงนี้ยังทัน สำหรับกองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้น ความเสี่ยงปานกลาง ลงทุนกับ บลจ.กสิกรไทย ที่นำเสนอกองทุนเปิดถึง 5 กองทุนสิ้นสุดในสัปดาห์นี้ ตามมาติดๆ ด้วยกองทุนเปิดจาก บลจ.ไทยพาณิชย์ ที่เปิดใหม่ถึง 5 กองทุนเลยทีเดียว ทั้งหมดลงทุนระยะสั้นหวังผลกำไรสูงไม่เสียภาษีสำหรับบุคคลธรรมดา มีหลายกองทุนที่มีการป้องกันความเสี่ยงด้านการลงทุนไว้สูงมาก รีบหาและตัดสินใจกันได้ ดูรายละเอียดกองทุนและอ่านหนังสือชี้ชวนให้ละเอียดด้วย

กองทุนเปิดใหม่ ข้อมูลกองทุนที่เปิดขึ้นมาใหม่ และมีการเสนอขายอยู่ในขณะนี้

 • กองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 53/12 จาก บลจ. บัวหลวง สิ้นสุดการขาย 18 ธันวาคม 2555
 • กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อิมคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ จาก บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล สิ้นสุดการขาย 18 ธันวาคม 2555
 • กองทุนเปิดฟินันซ่าตราสารหนี้พลัส โรล โอเวอร์ 3 เดือน 1 จาก บลจ. ฟินันซ่า สิ้นสุดการขาย 18 ธันวาคม 2555
 • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y60 จาก บลจ. ไทยพาณิชย์ สิ้นสุดการขาย 17 ธันวาคม 2555
 • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M19 จาก บลจ. ไทยพาณิชย์ สิ้นสุดการขาย 17 ธันวาคม 2555
 • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3M16 จาก บลจ. ไทยพาณิชย์ สิ้นสุดการขาย 17 ธันวาคม 2555
 • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารภาครัฐ 6M123 จาก บลจ. ไทยพาณิชย์ สิ้นสุดการขาย 17 ธันวาคม 2555
 • กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ในประเทศ 3M27 จาก บลจ. ไทยพาณิชย์ สิ้นสุดการขาย 17 ธันวาคม 2555
 • กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้อินเดีย 4 เดือน เอ จาก บลจ. กสิกรไทย สิ้นสุดการขาย 17 ธันวาคม 2555
 • กองทุนเปิดเค คุ้มครองเงินต้น ตราสารหนี้ไทย 3 เดือน BM จาก บลจ. กสิกรไทย สิ้นสุดการขาย 17 ธันวาคม 2555
 • กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี BB จาก บลจ. กสิกรไทย สิ้นสุดการขาย 17 ธันวาคม 2555
 • กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3 เดือน G จาก บลจ. กสิกรไทย สิ้นสุดการขาย 17 ธันวาคม 2555
 • กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน AE จาก บลจ. กสิกรไทย สิ้นสุดการขาย 17 ธันวาคม 2555
 • กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรรัฐคุ้มครองเงินต้น 3 จาก บลจ. ธนชาต สิ้นสุดการขาย 17 ธันวาคม 2555

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับกองทุนรวมที่เปิดขายในขณะนี้ ได้จากที่นี่ update ล่าสุด

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ