ซื้อ กองทุนใหม่ ดีกว่า กองทุนเก่า จริงหรือไม่

หลายคนถามว่า ทำไมกองทุนรวมต้องมีกองที่ออกมาใหม่ๆ ทุกวัน ราคาขั้นต่ำก็อยู่ที่ 10 บาท ซื้อกองทุนใหม่ ที่เปิดใหม่นี้ จะดีกว่ากองทุนที่มีผลการดำเนินงานดีอยู่แล้วอย่างไร แล้วจะดีจริงหรือไม่หากจะเลือกลงทุนในตราสารระยะสั้นๆ แต่เลือกลงทุนในกองทุนรวมที่เปิดใหม่สดๆ ร้อนๆ เป็นกองทุน IPO ซื้อวันนี้ อีกสามเดือนขาย จะกำไรดีกว่ากองทุนเก่าๆ ที่อาจจะซื้อทิ้งให้ได้กำไรเยอะๆ เพราะเชื่อมั่นการบริหารของผู้จัดการกองทุน มีหลายเหตุผลที่ค้างคา วันนี้มีคำตอบ

คำถามยอดฮิต ถ้าจะซื้อกองทุนรวม ควรเลือกซื้อ กองทุนใหม่ หรือกองทุนกองเก่าที่มีอยู่แล้ว แบบไหนดีกว่ากัน มีเพื่อนได้แนะนำว่าให้ซื้อกองทุนใหม่ดีกว่า เพราะสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ในราคาถูกเพียงแค่ 10 บาทต่อหน่วยเท่านั้น จริงหรือไม่??

ในการตัดสินใจเลือกซื้อกองทุน ไม่ว่าจะเก่าหรือใหม่ แต่ใช้ข้อพิจารณาว่ากองทุนรวมใดมีราคาถูกหรือแพงนั้น คงไม่ได้พิจารณากันที่ว่าราคาหรือมูลค่าหน่วยลงทุนจะมีราคาอยู่ที่ 10 บาท 15 บาท หรือ 60 บาท แต่ต้องพิจารณาหรือวัดกันที่มูลค่าของหลักทรัพย์หรือหุ้นที่กองทุนรวม
ได้ลงทุนไว้ ว่า ณ เวลาที่เราซื้อนั้น มูลค่าของหลักทรัพย์หรือหุ้นที่กองทุนลงทุนอยู่ มีราคาตลาดต่ำหรือสูงกว่ามูลค่าตามปัจจัยพื้นฐาน

ดังนั้นกรณีของ กองทุนใหม่ ที่มีราคาเสนอขายอยู่ที่ 10 บาทต่อหน่วย และการที่ถือว่าราคา 10 บาทต่อหน่วยนั้นถูกหรือแพง คงไม่สามารถจะบอกได้เพราะเราอาจจะไม่ทราบว่าบริษัทจัดการจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือหุ้นใดบ้าง แต่ถ้าเป็นกองทุนรวมกองเก่า ผู้ลงทุนสามารถติดตามและพิจารณาได้ว่ากองทุนรวมกองใดมีราคาแพงหรือถูก จากมูลค่าของหลักทรัพย์หรือหุ้นที่ได้ลงทุนไว้ของกองทุนรวมกองนั้นๆ ตัวอย่างเช่น

หลักทรัพย์ AAA ราคาตลาด 35 บาท มูลค่าตามปัจจัยพื้นฐานของหลักทรัพย์ 60 บาท
หลักทรัพย์ BBB ราคาตลาด 120 บาท มูลค่าตามปัจจัยพื้นฐานของหลักทรัพย์ 80 บาท

จากตัวอย่าง สมมติว่ากองทุนรวม ก. ถือหลักทรัพย์ AAA ส่วนกองทุนรวม ข. ถือหลักทรัพย์ BBB

ซื้อ กองทุนใหม่ ดีกว่า กองทุนเก่า จริงหรือไม่ถามว่าผู้ลงทุน จะเลือกซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมใด ถึงจะได้หน่วยลงทุนในราคาถูก คำตอบก็คือ ผู้ลงทุนต้องเข้าซื้อ หน่วยลงทุนของกองทุนรวม ก. เพราะหลักทรัพย์ AAA ที่กองทุนรวม ก. ถืออยู่นั้น มีราคาตลาดต่ำกว่ามูลค่าตามปัจจัยพื้นฐาน ดังนั้น หากราคาตลาดของหลักทรัพย์ AAA ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากราคาตลาดที่ 35 บาท ไปยังระดับราคามูลค่าตามปัจจัยพื้นฐานที่ 60 บาทแล้ว ก็จะส่งผลให้กองทุนรวม ก. ที่ถือหลักทรัพย์ AAA อยู่ มีมูลค่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากราคาหลักทรัพย์หรือหุ้นที่ปรับตัวสูงขึ้นนั้น ด้วย ผู้ลงทุนก็จะมีโอกาสสูงที่จะได้รับ ผลตอบแทนจากการลงทุนในครั้งนี้หรือเท่ากับเป็นการซื้อหน่วยลงทุนมาในราคาที่ถูกนั่นเอง

ในทางกลับกัน หากผู้ลงทุนไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ข. ที่ถือหลักทรัพย์ BBB อยู่ โอกาสที่ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในครั้งนี้แทบจะไม่มีเลย เนื่องจาก หลักทรัพย์ BBB ที่กองทุนรวม ข. ถืออยู่นั้นมีราคาตลาดสูงกว่ามูลค่าตามปัจจัยพื้นฐาน ดังนั้น โอกาสที่ราคาตลาดของหลักทรัพย์ BBB จะเพิ่มสูงขึ้นไปอีกคงจะเป็นไปได้ยาก แต่ราคาตลาดของหลักทรัพย์ BBB กลับมีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงมาสู่มูลค่าตามปัจจัยพื้นฐานของตัวมันเอง ผู้ลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ข. ก็ถือได้ว่าซื้อหน่วยลงทุนมาในราคาแพง

ทั้งนี้เพราะมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ข. มีโอกาสสูงที่จะปรับตัวลดลงตามราคาหลักทรัพย์ BBB ซึ่งได้ลงทุนไว้นั่นเอง

ผู้ลงทุนอาจจะยังสงสัยว่า แล้วเราจะไปหาหรือดูข้อมูลที่กล่าวมาได้จากที่ไหนบ้าง ? สำหรับข้อมูลหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมแต่ละกองทุนลงทุนไว้นั้น ผู้ลงทุนสามารถหาดูได้จากรายงาน 6 เดือน หรือรายงานประจำปี หรือในเว็บไซต์กองทุนรวมที่ www.thaimutualfund.com ในหัวข้อ MRAP หรืออันดับ หลักทรัพย์หรือตราสารที่ลงทุนใน 10 อันดับแรกจากหัวข้อ Mutual Fund Profile หรือจะศึกษาจากเว็บไซต์ ของบริษัทจัดการของกองทุนรวม กองนั้นๆ ก็ได้

ส่วนข้อมูล ที่จะนำมาพิจารณาว่าหลักทรัพย์นั้นๆ ราคาตลาดสูงหรือต่ำกว่ามูลค่าตามปัจจัยพื้นฐาน ผู้ลงทุนสามารถสืบค้นและศึกษาได้จากบทสรุปหรือบทวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัท หลักทรัพย์ (โบรกเกอร์) ต่างๆ ซึ่งมีรวบรวมไว้ที่เว็บไซต์ของ เซ็ทเทรด ดอท คอม ในหัวข้อ Analyst Consensus (Analyst Consensus คือ การสำรวจความเห็นของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์จากโบรกเกอร์ต่างๆ ที่ติดตามข้อมูลรายบริษัทอย่างใกล้ชิด โดยจะนำเสนอในรูปตารางสรุปตัวเลขสำคัญทางการเงินรายบริษัท เช่น กำไรสุทธิ กำไรต่อหุ้น (EPS) อัตราเงินปันผล (DIY) มูลค่าตามปัจจัยพื้นฐาน (Target Price) คำแนะนำ สำหรับการลงทุน)

สรุป ณ ราคาเสนอขายที่ 10 บาทต่อหน่วยหรือไม่ว่าจะเป็นราคาใดๆ เราจะไม่สามารถจะบอกได้ว่าราคาหน่วย ลงทุนของกองทุนรวมกองนั้นถูกหรือแพงได้เลย หากเราไม่ทราบว่า กองทุนรวมนำเงินไปลงทุนไว้ในหลักทรัพย์ใด หรือกลุ่มหลักทรัพย์ใดบ้าง แล้วหลักทรัพย์หรือกลุ่มหลักทรัพย์เหล่านั้น มีโอกาสที่จะเติบโตหรือสร้าง ผลตอบแทนกลับมามากน้อยแค่ไหนในอนาคต

ที่มาจาก สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ