กองทุนอสังหาริมทรัพย์ เสี่ยงต่ำ ผลตอบแทนไม่ธรรมดา

จากหนังสือพิมพ์ kaohoon ระบุไว้ โดยอ้างอิงจาก บล.ไทยพาณิชย์ ที่ระบุในบทวิเคราะห์ ไว้ว่า ตีแตก 5 หุ้นกองทุนอสังหาริมทรัพย์ เสี่ยงต่ำ ผลตอบแทนไม่ธรรมดา โดยกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท หรือ CPNRF ดีสุดในกลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ โดยรายได้จากการลงทุนสุทธิในไตรมาส 1/55 เพิ่มขึ้น 10.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และ 15.3% จากไตรมาสก่อนหน้า เติบโตสูงกว่ากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ อัตราค่าเช่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 8.7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และ 12.1% จากไตรมาสก่อนหน้า สะท้อนถึงอุปสงค์ที่แข็งแกร่ง; ผู้เช่าหลักยืนยันต่อสัญญาเช่าและราคาประเมินสินทรัพย์ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

คงคำแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมายกลางปี 2556 ที่ 17 บาท/หน่วยคำนวณได้จากวิธี DDM เมื่อรวมกับเงินปันผลที่คาดการณ์นับจากนี้จนถึงกลางปี 2556 ที่ 1.07 บาท/หน่วย ผลตอบแทนรวมที่เราคาดการณ์จาก CPNRF จะอยู่ที่ระดับ 27% ณ ราคาปัจจุบันที่ 14.2 บาท CPNRF เทรดบน IRR ที่น่าดึงดูดในระดับ 8.4%

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ หรือ POPF ผลการดำเนินงานไตรมาส 1/55 เติบโต แต่เกิดจากฐานต่ำ โดยผลการดำเนินงานไตรมาส 1/55 ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า เพราะไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์ ส่วนอัตรากำไรจากการดำเนินงานปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าเล็กน้อย เพราะควบคุมต้นทุนได้ดีขึ้น คาดผลการดำเนินงานไตรมาส 2/55 อยู่ในระดับทรงตัวจากไตรมาสก่อนหน้า

คงคำแนะนำ “ซื้อ” เราเปลี่ยนมาใช้ราคาเป้าหมายกลางปี 2556 ของ POPF ที่ 12 บาท/หน่วย เราชอบรายได้ที่แน่นอนและผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ดีของ POPF ผลตอบแทนรวมที่คาดหวังในระดับ 17% ทำให้เรามองว่าความเสี่ยง/ผลตอบแทนของ POPF อยู่ในระดับที่น่าดึงดูด ดังนั้นเราจึงคงคำแนะนำ “ซื้อ” POPF

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ควอลิตี้ เฮ้าส์ หรือ QHPF ผลการดำเนินงานไตรมาส 1/55 ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย โดยผลการดำเนินงานไตรมาส 1/55 ปรับตัวดีขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน เพราะอัตราการเช่าและค่าเช่าสูงขึ้น ขณะที่ต้นทุนที่ลดลงช่วยหนุนให้ผลการดำเนินงานปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า โดยผลการดำเนินงานที่ QH ลุมพินี และ Wave Place แข็งแกร่ง แต่ผลการดำเนินงานที่ QH เพลินจิตปรับตัวแย่ลง

ทั้งนี้ QHPF ได้ขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนผู้จัดการกองทุนจาก SCBAM เป็น LH Fund โดยจะเปิดรับหนังสือแสดงมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนจนถึงวันที่ 30 พ.ค. และจะทราบผลภายในเดือน มิ.ย. LH Fund เสนอเก็บค่าธรรมเนียมจัดการกองทุนลดลงจาก 1% เป็น 0.2% (อัตราเรียกเก็บจริงอยู่ที่ 0.25%) ซึ่งจะทำให้ค่าใช้จ่ายของ QHPF ปรับลดลงประมาณ 4-5 ล้านบาทต่อปี อันจะส่งผลทำให้กองทุนจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นได้ 0.005 บาท/หน่วย

คงคำแนะนำ “ซื้อ” เราเปลี่ยนมาใช้ราคาเป้าหมายกลางปี 2556 ของ QHPF ที่ 10.5 บาท/หน่วย โดยมี IRR อยู่ที่ 8.4% เรามองว่าผลตอบแทนรวมที่คาดหวังในระดับ 22% น่าดึงดูด ดังนั้นเราจึงคงคำแนะนำ “ซื้อ” QHPF

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทคอน หรือ TFUND ยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ โดยผลการดำเนินงานยังฟื้นตัวไม่เต็มที่จากสถานการณ์น้ำท่วมเมื่อปลายปีที่ผ่านมา; อัตราการเช่ายังอยู่ในระดับต่ำ; ยังไม่ตัดสินใจประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลรายได้จากการลงทุนสุทธิปรับตัวลดลงมากจากช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนหน้า ทั้งนี้ รับรู้เงินชดเชยค่าประกันความเสียหายจำนวน 29 ล้านบาทในไตรมาส 1/55

คงคำแนะนำ “ขาย” เราเปลี่ยนมาใช้ราคาเป้าหมายกลางปี 2556 ที่ 11.5 บาท/หน่วย เรายังคงมีความกังวลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับคุณภาพสินทรัพย์และความสามารถในการทำกำไรของ TFUND เพราะอัตราการเช่าจะปรับลดลงหลังกลับมาเก็บค่าเช่าในไตรมาส 2 ปี 2555 สินทรัพย์ใหม่ที่เพิ่มเข้ามาจะช่วยหนุนให้ TFUND จ่ายเงินปันผลต่อหน่วยเพิ่มขึ้น แต่เรามองว่าจะต่ำกว่าเงินปันผลที่จ่ายก่อนน้ำท่วมที่ 0.8 บาท/หน่วย เรามองว่าผลตอบแทนรวมที่คาดหวังในระดับ 15% และ IRR ที่ระดับ 7.9% ไม่น่าดึงดูด ดังนั้นเราจึงคงคำแนะนำ “ขาย” TFUND

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีพาร์คโลจิสติคส์ หรือ TLOGIS ผลการดำเนินงานไตรมาส 1/55 กลับสู่ภาวะปกติ โดยรายได้จากการลงทุนสุทธิในไตรมาส 1/55 ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากจากไตรมาสก่อนหน้าจากการกลับมาดำเนินงานได้ตามปกติ และรับรู้เงินชดเชยค่าประกันความเสียหาย พร้อมประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 0.215 บาท/หน่วย XD 28 พ.ค.

ทั้งนี้ คงคำแนะนำ “ซื้อ” เราเปลี่ยนมาใช้ราคาเป้าหมายกลางปี 2556 ที่ 14 บาท/หน่วย แม้สินทรัพย์ของ TLOGIS ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสถานการณ์น้ำท่วมในปีที่ผ่านมา แต่ก็สามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วในไตรมาส 1 ปี 2555 และไม่สูญเสียผู้เช่า นอกจากนี้แล้วเงินปันผลของ TLOGIS ยังได้รับความคุ้มครองจากการรับประกันเงินปันผลขั้นต่ำประมาณ 0.6 บาท/หน่วย (ผลตอบแทน 5.2%) จนถึงปี 2559 และรายได้ก็ได้รับความคุ้มครองจากสัญญาระยะยาวกับสยามแม็คโครจนถึงปี 2561 และ Leschaco จนถึงปี 2566 ด้วย ผลตอบแทนรวมที่คาดหวังที่น่าดึงดูดในระดับ 30% และ IRR ที่ระดับ 8.8% ทำให้เรายังคงคำแนะนำ “ซื้อ” TLOGIS

ที่มา http://www.kaohoon.com / Funds IPO

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ