กองทุนรวมเบ่งบาน การบริหารเงิน

เงินเบ่งบานกับการบริหารกองทุนรวม เพราะการลงทุนแต่ละประเภทนั้นมีความเสี่ยงมากน้อยแตกต่างกันก่อนจะคิดเริ่มต้นลงทุนในกองทุนรวม เราควรมาทำความรู้จักกองทุนแต่ละประเภทกันก่อน ว่าแบบไหนเหมาะสมกับเรา มีความน่าสนใจและน่าลงทุนมากที่สุด ถ้าคิดจะเลือกตัดสินใจลงทุนกับกองทุนใดก็ต้องพิจารณาถึงผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจด้วย สำหรับนักลงทุนมือใหม่ที่อยากเพิ่มรายได้ แต่ไม่ชอบเสี่ยงแบบลุ้น ๆ กองทุนรวมเป็นเครื่องมือในการลงทุนรูปแบบหนึ่งที่จะนำพาผู้ลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น การลงทุนตราสารแห่งทุน คือการลงทุนในหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ฯลฯ รวมไปถึงการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ ฯลฯ รวมทั้งการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ประเภทต่าง ๆ

นอกจากนั้น กองทุนรวมสามารถแบ่งได้ตามประเภทต่าง ๆ เช่น กองทุนรวมทั่วไป กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนรวมมีประกัน กองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ ฯลฯ และยังมีกองทุนต่าง ๆ ที่สถาบันการเงินมักจะมีไว้รองรับความต้องการของนักลงทุนทั่วไป ถ้าหากคุณสนใจหรืออยากทราบรายละเอียดของกองทุนแต่ละประเภทนั้น บริษัทเงินทุนต่าง ๆ มักจะให้คำตอบได้เป็นอย่างดีที่สุดว่าคุณควรจะเลือกลงทุนในกองทุนรวมประเภทไหน

ปัจจุบันการลงทุนในกองทุนรวมนั้นมีมืออาชีพที่มีความรู้และเชี่ยวชาญทำหน้าที่คอยดูแลจัดการลงทุนให้อย่างเป็นระบบ มีแบบแผนและสามารถติดตามวัดผลได้ หากคุณเป็นนักลงทุนหน้าใหม่ยังไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นอย่างไร ขอแนะนำให้เข้าไปปรึกษากับมืออาชีพดังกล่าว ซึ่งสถาบันการเงินต่าง ๆ มักจะมีผู้ให้บริการในด้านนี้ แต่ก็ไม่ควรลืมดูผลงานและประสบการณ์ในการบริหารจัดการด้วย ว่าแนวไหนเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของเรา เพราะแต่ละแห่งก็เก่งคนละแบบ มีฝีมือและความชำนาญที่แตกต่างกัน หรือเริ่มต้นเองก็ได้ ด้วยการศึกษาข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานดังกล่าวได้มีการจัดอบรมและให้ความรู้กับผู้ที่สนใจในการลงทุนทั่วไปอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง

หากคุณไม่มีประสบการณ์ในการลงทุนกับอะไรเสี่ยงๆ มากนัก การเลือกลงทุนในกองทุนต่างๆ อย่างชาญฉลาดก็น่าจะเป็นอีกทางเลือกที่จะเพิ่มยอดเงินในบัญชีของคุณได้ไม่ยาก การลงทุนในแต่ละอย่างโดยเฉพาะในหุ้นและกองทุนรวม ต้องใช้สติและศึกษาทบทวนศักยภาพของตนเองว่ามีความพร้อมแค่ไหนสำหรับการลงทุน และไม่เสี่ยงกระทบกับความมั่นคงในชีวิต ถ้ายังนึกไม่ออกว่าจะลงทุนแบบไหนดี เรามีวิธีสร้างมูลค่าเพิ่มให้เงินของคุณแบบง่าย ๆ มาแนะนำ

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ