กองทุนตั้งตัว แจ้งเกิดสิ้นปีนี้

เตรียมเปิดตัวกองทุนตั้งตัวแจ้งเกิด 12 ธันวาคม 2555 นี้แน่นอน คาดให้กู้สูงถึง 3 ล้าน โดยรัฐบาลเตรียมเปิดตัวกองทุนตั้งตัวในวันที่ 12 ธ.ค.55 ให้นักศึกษากู้สูงสุด 3 ล้านบาท/ราย มีวงเงินสินเชื่อผ่านกองทุนฯ-แบงก์รัฐ 1.5หมื่่นล้านนายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า รัฐบาลโดยกระทรวงการคลัง มีแผนที่จะเปิดตัวการดำเนินงานของกองทุนตั้งตัวได้ในวันที่ 12 ธ.ค.นี้ เพื่อให้นักศึกษาที่มีโครงการลงทุนได้ยื่นขอกู้ผ่านกองทุนดังกล่าวภายในวงเงินสูงสุด 3 ล้านบาทต่อราย

กองทุนตั้งตัวมีเป้าหมายที่จะให้กลุ่มนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา และอาชีวศึกษาที่ศึกษาอยู่หรือสำเร็จการศึกษาแล้วไม่เกิน 5 ปีการศึกษา และสถาบันการศึกษาที่สนับสนุนการบ่มเพาะวิสาหกิจ หรือให้การช่วยเหลือด้านการเงิน มีแหล่งเงินทุนที่จะใช้ในการประกอบอาชีพอิสระ โดยมีระยะเวลาในการดำเนินการกองทุนเบื้องต้น 4 ปี

นายทนุศักดิ์ กล่าวด้วยว่า กองทุนตั้งตัวได้จะมีเงินทุนจากงบประมาณเบื้องต้นประมาณ 5 พันล้านบาท และ จะมีเงินทุนจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจเข้าร่วมปล่อยสินเชื่อและทุนหมุนเวียนด้วยอีกจำนวน 1 หมื่นล้านบาท รวมเป็นเงินกองทุนรวม 1.5 หมื่นล้านบาท ซึ่งการดำเนินงานของกองทุนจำเป็นต้องมีสำนักงานในการดำเนินการ โดยกองทุนฯจะจัดงบประมาณส่วนหนึ่ง เพื่อเข้าซื้ออาคาร ซึ่งขณะนี้ ยังอยู่ระหว่างการจัดหา คาดว่า จะดำเนินการแล้วเสร็จเร็วๆ นี้

สำหรับสัดส่วนในการปล่อยกู้ คือ กองทุนจะปล่อย 1 ส่วน และ อีก 2 ส่วนจะมาจากแบงก์รัฐ ผ่านการค้ำประกันเงินกู้จากบรรษัทค้ำประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม โดยกองทุนจะไม่คิดดอกเบี้ย ส่วนแบงก์รัฐจะคิดอัตราดอกเบี้ยที่ประมาณMRR+2% แต่อาจปรับเปลี่ยนตามความเป็นไปได้ของโครงการ ส่วนระยะเวลาในการชำระเงินกู้นั้น ก็ขึ้นอยู่กับโครงการ

“การที่เราให้แบงก์รัฐเข้ามาช่วยปล่อยสินเชื่อ ก็เพื่อให้ช่วยกลั่นกรองรายชื่อและโครงการที่จะเข้ามาขอสินเชื่อ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกองทุนฯให้ดียิ่งขึ้น” ทางกองทุนฯจะกำหนดกลุ่มอาชีพลงทุนที่สามารถขอสินเชื่อได้ประมาณ 10 กลุ่ม อาทิ การลงทุนด้านไอที การเกษตร หรือ อุตสาหกรรมต่างๆ โดยไม่จำกัดจำนวนรายในการขอสินเชื่อ แต่ต้องได้รับการรับรองจากสถาบันการศึกษาที่ศึกษาอยู่ด้วย

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการกองทุนตั้งตัวได้ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (30พ.ย.)ซึ่งมีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมนั้น นายกรัฐมนตรีได้ฝากให้คณะกรรมการฯ ได้นำระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนตั้งตัวได้ พ.ศ.2555 ไปพิจารณาในรายละเอียดเพื่อให้เกิดความคล่องตัว พร้อมย้ำให้มีกระบวนการตรวจสอบการคอร์รัปชัน และต้องหาวิธีการติดตามเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย รวมทั้งขอให้คณะกรรมการได้เปิดให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมคิดพิจารณาทั้งในเรื่องระเบียบ และแนวทางการอนุมัติ หากเป็นไปได้ควรนำศิษย์เก่าที่มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจมาร่วมด้วย

ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 6 ราย ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารกองทุนตั้งตัวได้ ประกอบด้วย

  • 1.นายโอฬาร ไชยประวัติ เป็นประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนตั้งตัวได้
  • 2.นายสุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  • 3.นายชาวันย์ สวัสดิ์-ชูโต เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  • 4.นายอนุสรณ์ ธรรมใจ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  • 5.นายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  • 6.นางอรุณพร ลิ่มสกุล เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

โดยที่ประชุมมอบให้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ไปร่วมหารือกับสถาบันการเงิน และภาคเอกชนในดำเนินการหาข้อสรุปหลักการการจัดสรรเงินทุนและการกู้เงินต่อไป

ที่มา thairath.co.th

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ