กสิกรไทย IPO กองทุนเปิดเค 3 กอง

บลจ.กสิกรไทย นำเสนอกองทุนเปิดใหม่ หลายกองทุน ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ ที่มีความเสี่ยงต่ำ แต่รับผลตอบแทนมากกว่าเงินฝากธนาคาร โดยเริ่มแรก นำเสนอ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี เอวี หรือ KFF1YAV ที่มีการป้องกันความเสี่ยง 100% ด้านอัตราแลกเปลี่ยน รับผลตอบแทนไป 3.55% ต่อปี ซึ่งกองทุนนี้มีอายุโครงการ ประมาณ 1 ปี แต่ไม่ต่ำกว่า 11 เดือน และไม่เกิน 1 ปี 1 เดือน

กองทุนใหม่ นี้ลงทุนขั้นต่ำเพียง 5,000 บาท เท่านั้น

ถัดมาเป็น กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี เอวี หรือ KFF1YAV โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด กองทุนนี้มีประเภทกองทุนเป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ ระดับความเสี่ยงกองทุนต่ำ และป้องกันความเสี่ยง 100% ด้านอัตราแลกเปลี่ยน ผลตอบแทนคาดการณ์ 3.15% ต่อปี กองทุนนี้มีอายุโครงการ ประมาณ 3 เดือนโดยไม่ต่ำกว่า 2 เดือน 10 วัน และไม่เกิน 3 เดือน 20 วัน แถมลงทุนขั้นต่ำแค่ 5,000 บาท เท่านั้น

ท้ายสุดเป็น กองทุนเปิดเค คุ้มครองเงินต้น ตราสารหนี้ไทย 3 เดือน บีเอฟ หรือ KPPTF3MBF จากที่เดียวกัน กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ ระดับความเสี่ยงกองทุนต่ำ รับผลตอบแทนคาดการณ์ 2.80% ต่อปี อายุโครงการ ประมาณ 3 เดือนโดยไม่ต่ำกว่า 2 เดือน 10 วัน และไม่เกิน 3 เดือน 20 วัน ลงทุนขั้นต่ำแค่ 5,000 บาท เท่านั้น

กสิกรไทย IPO กองทุนเปิดเค 3 กอง

เสนอขาย IPO ตั้งแต่วันที่ 16 – 22 ตุลาคม 2555 นี้เท่านั้น สนใจลองซื้อหากันได้ที่ บลจ.กสิกรไทย จำกัด

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ