กรุงไทยเปิดขาย 2 กองทุนตราสารหนี้

บลจ.กรุงไทยเปิดขาย 2 กองทุนตราสารหนี้ 6 เดือนผลตอบแทน 3% ต่อปี โดยนายสมชัย บุญนำศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเปิดจำหน่าย กองทุนเปิดกรุงไทยธนทรัพย์ บี 94 (KTSUPB94) ในวันที่ 9-15 ตุลาคม 2556 อายุ 6 เดือน มูลค่า 7,000 ล้านบาท เน้นลงทุนในเงินฝาก Bank of China,Standard Chartered Bank ,MTN ออกโดย Banco PTG Pactual S.A ในสัดส่วน60% ของมูลค่าทรัพย์สินสิทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือลงทุนในประเทศ ประเภทหุ้นกู้ ตั๋วแลกเงิน สถาบันการเงินและบริษัทเอกชน ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนประมาณ 3.00% ต่อปี

นอกจากนี้ บริษัทอยู่ในระหว่างการเปิดจำหน่ายรอบใหม่ (Roll Over) กองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ทอินเวส 3 เดือน 1 (KTSIV3M1) อายุ 3 เดือน เน้นลงทุนในเงินฝากธนาคารทิสโก้ และ ธนาคารธนชาต ในสัดส่วน 42%ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือลงทุนในตั๋วแลกเงินของภาคเอกชน ผลตอบแทนประมาณ 2.70% ต่อปี

แนวโน้ม อัตราผลตอบแทนระยะสั้นในสัปดาห์ที่ผ่านมารุ่นอายุ 1 เดือน – 1 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากผลประมูลพันธบัตรรุ่นใหม่ที่มีความต้องการลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่นักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศมีการเพิ่ม duration การลงทุนในตราสารระยะกลางถึงยาว ทำให้อัตราผลตอบแทนมีการปรับลดลง 3-7 basis points ส่งผลให้เส้นอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลมีความลาดชันลดลง โดยมีสาเหตุสำคัญจากสหรัฐอเมริกาที่มีความขัดแย้งทางการเมืองในการผ่านร่างงบประมาณส่งผลทางจิตวิทยาต่อมุมมองเศรษฐกิจ และกระแสการไหลของเม็ดเงินลงทุนระหว่างประเทศ ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจของไทยยังสะท้อนภาวะการชะลอตัว รวมถึงอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงต่อเนื่อง

สำหรับภาวะตลาดอัตราแลกเปลี่ยนและทิศทางผลตอบแทนของการลงทุนในต่างประเทศพบว่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาค่าเงินบาทแกว่งตัวแคบในช่วง 31.15 – 31.45 บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ ขณะที่การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าซึ่งต้นทุนของการปิดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับการลงทุนในต่างประเทศยังเป็นผลบวก ทำให้ผลตอบแทนเมื่อแปลงกลับเป็นสกุลเงินบาททรงตัวในระดับสูง และยังเป็นปัจจัยดึงดูดสำหรับการนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ ทั้งนี้ กองทุนดังกล่าว เป็นทางเลือกสำหรับการลงทุนในระยะสั้น ที่ลูกค้าต้องการล็อคผลตอบแทน

ที่มา : bangkokbiznews dot com

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ